In memoriam Alfons Thijs

Maandag 20 januari 2014 werd in Antwerpen hulde gebracht aan en afscheid genomen van de bekende historicus en volkskundige Alfons Thijs, die op 14 januari 2014 overleed. Hij engageerde zich in tal van bestuursorganen en commissies, waaronder de adviescommissie voor periodieke historische en volkskundige publicaties en de adviescommissie voor expertisecentra van de Vlaamse Gemeenschap, eveneens in de Provinciale Commissie voor Geschiedenis en Volkskunde van de Provincie Antwerpen. Alfons Thijs was bovendien een gewaardeerd lid en voorzitter (2004-2010) van het Frans M. Olbrechtsgenootschap.

A.K.L. waren de initialen waarmee wijlen Alfons Thijs sinds de jaren 1960 zijn talrijke publicaties ondertekende. Met de A van Antwerpen, maar evengoed met de a van alledag of van archiefonderzoek. Naast economische geschiedenis, van textielnijverheid in de 16de en 17de eeuw tot industrieel erfgoed, was cultuurgeschiedenis zijn passie. Boeken, zowel als verzamelobject, referentiewerk dan als studieonderwerp, waren erg belangrijk in zijn leven.

Lang voor over immaterieel en roerend erfgoed gesproken werd en volkscultuur salonfähig werd in erfgoedbeleid, was hij daarmee bezig, met een scherp oog voor materiële cultuur, naast de altijd verbluffende hoeveelheid archiefreferenties. Zijn bijdragen tot de studie van volkscultuur, van poppenspel tot religieuze grafiek, bleven gestaag en goed gedocumenteerd verschijnen. Als de alternatieve benaming voor volkskunde in Duitsland, Empirische Kulturwissenschaft, op iemand in Vlaanderen van toepassing was, dan was het zeker op een Belgische grootmeester in die discipline, Alfons Thijs.

Bron: www.faronet.be