Indiendata

Het Frans M. Olbrechtsgenootschap roept op om aanvragen en masterscripties tijdig te bezorgen.


- masterscripties:vóór 30 september

- doctoraatsverhandelingen: vóór 30 september

- volkskundig onderzoek (buiten masterscripties en doctoraatsverhandelingen): vóór 30 september