Indiendata

Het Frans M. Olbrechtsgenootschap roept op om aanvragen en masterscripties tijdig te bezorgen.

- Olbrechtsprijs (aanvraag tot het verkrijgen van een opdracht tot onderzoek): voor 1 december elk jaar
- Indienen van masterscriptie: voor 1 december van de oneven jaren (2015, 2017...)