Bekroonde werken

1971 J. Van Haver, Uitgave van een bezweringshandschrift uit Berlare. Gepubliceerd: Een 19de-eeuws verzamelhandschrift, bijdrage tot de Nederlandse incantatieliteratuur, in: Jaarboek XXIII van de Koninklijke Belgische Commissie voor Volkskunde, Brussel, 1970, p. 133-200.
    H. Stalpaert, Het sprookjesarchief uit de nalatenschap van Amaat Joos. Gepubliceerd in: Jaarboek XXIV van de Koninklijke Belgische Commissie voor Volkskunde, Brussel, 1971, p. 123-218.
    R. Van der Linden, Ikonografie van Sint-Niklaas in Vlaanderen. Gepubliceerd in eigen beheer: Zottegem, 1972.

1972 R. Lambrechts, Heiligen en heksen in het Netedal. Gepubliceerd: Bezem en Kruis, Retie, 1974.

1976 H. Stalpaert, Brugse devotieprenten van Onze-Lieve-Vrouw. Gepubliceerd: Sint-Andries-Brugge, 1976.

1980 G. Huybens, Het geestelijk en wereldlijk Vlaams volksliedboek in Zuid-Nederland van 1508 tot 1800. Bibliografie.

1982 H. Boone, Volksinstrumenten in Vlaanderen en Nederland.
    A. Meulemans, Leuvense almanakken 1716-1900. Gepubliceerd: Nederlandse volkskundige bibliografie, deel XXXIV, Antwerpen, 1982.

1984 H. Verschaeren, Sagenonderzoek in het Land van Lier.

1990 D. Callewaert, Inhoud en functie van een verboden volksboek - Die Evangelien van den Spinrocke. Gepubliceerd: Die Evangelien vanden Spinrocke. Een verboden volksboek "zo waar als evangelie" ca. 1510, Kapellen, 1992.

1993 D. Lamarcq, Het latrinaire gebeuren. Gepubliceerd: Gent, 1993.
    M. Van den Berg, Een inventaris van het Fonds M. De Meyer - A. De Cock. In gereduceerde vorm gepubliceerd in: Jaarboek Provinciale Commissie voor Geschiedenis en Volkskunde, deel 5, Antwerpen, 1992-1993, p. 148-167.

1994 E. Van Autenboer, De schutterswedstrijden der Brabantse gilden 1300-1600. Beelden uit onze volkscultuur. Gepubliceerd: Turnhout, 1996.

1996 R. Uytterhoeven, Onderwijs te Leuven van omstreeks 1830 tot omstreeks 1862.

1997 W. Braekman, Middeleeuwse witte en zwarte magie in het Nederlands taalgebied. Gecommentarieerd compendium van incantamenta tot einde 16de eeuw. Gepubliceerd: Gent, 1997.
    A. Roeck, Vrijmetselarij in het volksgeloof en het volksverhaal. In gereduceerde vorm gepubliceerd in: Volkskunde, 99 (1998) p. 142-268 en 273-429.

2002 Karen Lee Bowen, Marian Pilgrimage Sites in Brabant: A Bibliography of Books Printed between 1600 and 1850. Gepubliceerd: Leuven, 2008.

2003 M. Van den Berg, Een boekje vol vriendschap. Het poëziealbum in Vlaanderen. In gereduceerde vorm gepubliceerd onder de titel: Eeuwige vriendschap. Het poëziealbum in Vlaanderen, in: Volkskultur an Rhein und Maas, 16 (1997) p. 45-68 en onder de titel Een kleine herinnering: het poëziealbum in Vlaanderen, in: Jaarboek Provinciale Commissie voor Geschiedenis en Volkskunde, deel 10, Antwerpen, 1998-1999, p. 84-96.

2007 Roel Daenen, Bouwplan van Het Paradijs. Het onderzoek naar de behoefte, de haalbaarheid en de wenselijkheid van een (t)Huis voor het figurentheater in Vlaanderen.

2018 Wendy Wauters, Een oven vol van menig hoofd en zotten bol. Cultuurhistorische analyse van de oven als instrument voor de maakbaarheid van de mens binnen de schijnoperaties in de vroegmoderne beeldcultuur. Masterproef aangeboden binnen de opleiding master in de Kunstwetenschappen, KU Leuven, Faculteit Letteren, 2017.

2020 Gaya Vermeylen, Faille of fagots? Een analyse van de achttiende-eeuwse materiële cultuur in Mechelen op basis van burgerlijke staat. Masterproef Geschiedenis, Universiteit Gent, Academiejaar 2017-2018.